Veikla

LISPA veikla

Vertės kūrimas spaudos pramonei

 1. Spaudos pramonės eksporto skatinimas

  ES priemonės Verslo klasteris, skirtos spaudos pramonės eksporto plėtrai įgyvendinimas, finansavimas skiriamas komandiruotėms, eksporto ekspertams, taip pat vykimo į verslo misijas ir parodas inicijavimas (Naujųjų galimybių priemonė kartu su partneriais).
 2. Spaudos pramonės darbuotojų mokymų finansavimas

  Dalinis finansavimas spaustuvių darbuotojų išoriniams ir vidininiams mokymams, įgyvendinant ES priemones KompetencijosLT ir Pameistrystė LT.
 3. Spaudos pramonės bendruomenės vienijimas bendrų problemų sprendimui.

  Tarybos ir visuotinio posėdžių organizavimas, ekspertų įtraukimas, spaudos pramonės aktualūs pranešimai, vidinė komunikacija su nariais.
 4. Spaudos pramonės inovacijų skatinimas

  LISPA narių vizitai į pažangios gamybos įmones Lietuvoje ir užsienyje (Japonijos verslo misija, DRUPA paroda, BOD gamykla, BIGSO, Putokšnis, Smurfit Kappa, Intersurgical, Freda ir kitos gamyklos), ekspertų konsultacijos ir rekomendacijos, COSME projektas, skirtas pramonės 4.0 diegimui spaudos pramonės įmonėse.
 5. Tarpsektorinis bendradarbiavimas

  Skatindami bendradarbiavimą su maisto pramone, organizuojami bendri projektai, renginiai ir išvykos su maisto pramonės įmonėmis ir klasteriais. Pakavimo inovacijų maisto pramonei renginių organizavimas. Kartu su leidėjais akcijos „Lietuva skaito“ tęstinis organizavimas.
 6. Tarptautiškumo didinimas

  Asociacija skatindama tarptautinį bendradarbiavimą yra organizavusi daugybę išvykų į tarptautines parodas ir verslo misijas. Nuo 2017 m. LISPA asociacija yra įtraukta į Europos Komisijos platformą Cluster Colloboration, kuriame registruojami patikimai veikiančios tarptautinės organizacijos. Nuo 2017 m. LISPA taip pat yra tarptautinės konfederacijos Intergraf nariai.
 7. Tradicių puoselėjimas, spaudos pramonės pasiekimų viešinimas.

  Spaudos pramonės apdovanojimų organizavimas, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas, Knygų Kalėdų iniciatyva kartu su LR Prezidentūra, kitos iniciatyvos.
 8. Atstovavimas LR ministerijose, Vyriausybėje, mokslo institucijose.

  Narystės:
  Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, Nacionalinėje kultūrinių ir kūrybinių asociacijoje, tarptautinėje konfederacijoje INTERGRAF.
 9. Bendrieji pirkimai


LISPA koordinuojamas Baltic Printing & Services Cluster

Informacija apie klasterį: https://printingcluster.lt/