ES projektai


„Į INOVATYVIŲ SPAUDOS PRODUKTŲ EKSPORTĄ ORIENTUOTŲ MVĮ, SUSIJUNGUSIŲ Į BENDRĄ VERTĖS GRANDINĘ, TINKLO AUGIMO SKATINIMAS"

NR. 02-026-K-0008


Lietuvos spaustuvininkų asociacija vienydama spaustuves ir kitas organizacijas, esančias

vertės grandinėje, inicijuoja projektą, kurio veiklos nukreiptos klasterio „Baltic printing &

services cluster, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo,

įskaitant narystes tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, bei jo produkcijos žinomumo

didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai. Pagrindinis projekto

tikslas – skatinti į inovatyvių ir unikalių, išteklių tausojančių, spaudos produktų eksportą

orientuoto MVĮ klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą.

Projekto vykdytojas: Lietuvos spaustuvininkų asociacija

Projekto partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė „DRUKA“, VIA AQUARIA UAB, Uždaroji

dizaino ir leidybos akcinė bendrovė „Kopa“, Crypto-a MB, UAB Olson Group, UAB „Bubo

bubo LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. gruodžio 22 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas: 554 429,18 EUR

Skirtas finansavimas: 320 000,00 EUR

Projekto rezultatai:

1. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) – 6

įmonės;

2. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos) – 3 įmonės;

3. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios) – 1 įmonės;

4. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės) – 2 įmonės;

5. Paramą dotacijomis gavusios įmonės – 6 įmonės;

6. Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės

priemonės) – 234.429,18 Eur

7. Klasterio narystė tarptautiniuose tinkluose – 11 vnt.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuoja Europos

sąjunga pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojo Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo

plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto

konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „Į eksportą orientuotų, į bendrą

vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tinklo kūrimosi ir augimo

skatinimas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.