Tapkite nariu

Kuriama vertė:

 • Vystome ir kuriame tradicijas;
 • Skatiname inovacijas;
 • Apjungiame verslą ir mokslą;
 • Auginame tarptautinį ir tarp sektorinį bendradarbiavimą;
 • Inicijuojame projektų finansavimą.

Vykdoma veikla:

Vykdome veiklą, kurios neapima atskira spaustuvė, tačiau gali vykdyti asocijuotų spaustuvių grupė:

 1. Inicijuojame spaudos pramonei reikalingų įstatymų keitimą;
 2. Atstovaujame spaudos sektoriaus (ir konkrečią įmonę) Lietuvoje ir užsienyje per valdžios ir pramonės atstovų organizacijas (ambasados, pramonininkų konfederacijos, tikslinės pramonės organizacijos, užsakovų susivienijimai);
 3. Skatiname Mokslo ir spaudos pramonės sektoriaus bendradarbiavimą (spaudos pramonės studijų programų tobulinimas, praktika spaustuvėse ir kt.);
 4. Suteikiame tiesiogines žinias ir informaciją apie Europos ir Skandinavijos spaudos pramonę – su kokiomis problemomis jie susiduria, kokia kryptimi veikia. Tikslas -nekartoti jų padarytų klaidų, pasimokinti iš sėkmės istorijų;
 5. Pateikiame spaudos pramonės pardavimų, eksporto, importo pokyčių statistiką ir analizę.
 6. Organizuojame Tarybos, eksporto plėtros ir kitų komitetų posėdžius, kuriuose įmonės gali iškelti savo klausimus/problemas/aktualijas. Į tokius komitetų posėdžius pagal poreikį kviečiame konkrečių sričių ekspertus;
 7. Dirbame su ES finansuojamais projektais – eksporto skatinimui, parodos, verslo misijos, žmogiškųjų išteklių vystymui ir kt. (finansavimo intensyvumas paprastai didesnis, nei privačiai bendrovei);
 8. Nemokamai konsultuojame dėl naujo ES 2014-2020 m. finansavimo periodo;
 9. Suteikiame galimybę dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginiuose, kuriuose susitinka verslo, valdžios ir visuomeninių institucijų atstovai;
 10. Palaikome klasterių kūrimosi iniciatyvas;
 11. Sudarome galimybę aktyviai prisidėti prie Lietuvos spaudos pramonės strategijos kūrimo savo idėjomis, mintimis, pasiūlymais;
 12. Viešiname LISPA narių veiklą Lietuvoje ir užsienio šalyse (straipsniai, leidiniai, kt.);
 13. Puoselėjime spaudos pramonės tradicijas (Spaudos pramonės apdovanojimai, Spaudos diena, Knygų Kalėdos ir kt.);
 14. Buriame aktyvią spaustuvininkų bendruomenę, kur spaustuvininkai tarpusavyje dalinasi gerąja patirtimi;
 15. Suteikiame pagalbą spaudos pramonės įmonei pagal jos specifiką.

Kas gali tapti nariu?

Mūsų nariais gali būti juridiniai asmenys, kurie yra:

 • susiję profesiniu ir bendros veiklos pagrindu;
 • pripažįsta Asociacijos įstatus:
 • dalyvauja Asociacijos veikloje.

Ką daryti jeigu norite tapti nariu?

 • užpildyti kandidato (įmonės) anketą;
 • pateikti Asociacijos prezidentui prašymą;
 • atitikti bent 4 iš 6 nustatytų kriterijų (netaikomi mokymo institucijoms).

Narystės kriterijai

 1. Gamybos įmonė.
 2. Darbuotojų skaičius įmonėje ne mažiau nei 15.
 3. Patirtis rinkoje ne mažiau nei 5 metai.
 4. Metinė apyvarta ne mažesnė nei 0,43 mln Eur.
 5. Įdiegta kokybės vadybos sistema.
 6. Taikomi aplinkosaugos standartai.*

*Taryba gali priimti teigiamą sprendimą, jei kandidatuojanti įmonė neturi įsidiegusi kokybės vadybos sistemos, netaiko aplinkosaugos standartų, bet ketina diegti ir pasinaudoti Asociacijos projektų galimybėmis gauti subsidiją.

Naujus narius priimame ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos Tarybos narių balsų sprendimu.


Nario mokestis

 • Metinis nario mokestis yra nustatomas pagal praėjusių metų įmonės apyvartą ir mokamas du kartus per metus;
 • Stojamasis vienkartinis nario mokestis – 725 Eur;
 • Narys, nutraukęs narystę, nario mokesčio nemoka nuo sekančio pusmečio po išstojimo.


Metinio asociacijos nario mokesčio nustatymas

Narių grupė Nario apyvartos dydis Pusmetinis nario mokestis
Verslo įmonės Iki 0,58 mln. Eur 535 Eur
Verslo įmonės Iki 1,45 mln. Eur 723 Eur
Verslo įmonės Iki 2,90 mln. Eur 910 Eur
Verslo įmonės Iki 4,34 mln. Eur 1097 Eur
Verslo įmonės Iki 14,48 mln. Eur 1284 Eur
Verslo įmonės Virš 14,48 mln. Eur 1445 Eur

Nario mokestis ir mokėjimo tvarka patvirtinti 2015 m. gegužės mėn. 28 d. Visuotinio narių susirinkimo posėdyje (protokolas Nr. 15-04).