Apie mus

Lietuva nuo senų laikų
BUVO spaudos šalis


Ne kas kas kitas, o Lietuvos spaustuvininkai stipriai prisidėjo prie lietuvių kalbos išsaugojimo – jie slapta spausdino knygas lietuviu kalba, patys buvo aktyvus knygnešiai, gabendavo knygas arba organizuodavo ju perdavimą knygnešiams, rizikavo savo gerove ir gyvybe. Įdomi detalė – 2004 m. tarptautnė organizacija UNESCO šių XIX amžiaus Lietuvos kontrabandininkų veiklą paskelbė kaip pasaulyje atitikmenų neturinčią unikalią, pagarbos vertą veiklą.


Lietuva ir DABAR
yra spaudos šalis


Mūsų spaustuvės užsakovų susiranda visose Europos šalyse. Atskirose srityse mes eksportui spausdiname nuo 25 iki 80 proc. lietuviškos produkcijos. Spauda reikalinga ir pačioje Lietuvoje: pvz., Lietuvos gyventojai kino teatrams per metus išleidžia apie 20 mln. eurų, kai tuo tarpu knygoms – apie 70 mln. eurų, periodinei spaudai – apie 90 mln. eurų. Lietuvoje spaustuvių metinės apyvartos kasmet auga po 5-8 proc. Džiaugiamės, kad Lietuvos spaustuvės aktyviai inicijuoja pokyčius, prisideda prie skaitymo skatinimo, spaudos pramonės žinomumo didinimo, pasiekimų viešinimo. Jokia kita šalis negali pasigirti, kad ji spaudos pramonės apdovanojimus organizuoja Vyriausybės ar Prezidento rūmuose, o bendras akcijas knygų skaitymui populiarinti organizuoja kartu su šalies prezidentūra.


Lietuva ir ateityje
BUS spaudos šalis


Mūsų spaustuvės yra itin patikimos ir kūrybingos, kartais savo sprendimais pralenkiančios laiką.

Apie LISPĄ

Asociacija vienija tik patikimas ir socialiai atsakingas spaustuves, kurios rinkoje veikia ne mažiau penkerius metus. Mūsų narių veiklos metų vidurkis yra net 19,6 metai. Tai įspūdingas skaičius, vertinant kad privatus verslas Lietuvoje prasidėjo tik prieš 28 metus.

Lietuvos spaustuvininkų asociacija STIPRINA spaudos pramonę, VIENIJA spaudos pramonės lyderius bendrų problemų sprendimui, ATSTOVAUJA spaudos pramonės aktualius klausimus LR Vyriausybėje, LR Ūkio ir inovacijų, Kultūros, Švietimo ir Užsienio reikalų ministerijose, SKATINA bendradarbiavimą su kitais sektoriais ir tarptautiniais partneriais bei mokslo institucijomis, INICIJUOJA socialines akcijas, puoselėja spaudos pramonės tradicijas.

Istorija

Nuo neatmenamų laikų lietuviai garbino gamtos fenomeną, ypatingai miškus. Jie tikėjo, kad mirusių žmonių sielos gyvendavo medžiuose, o ąžuolų girios būdavo Dievų namai, todėl juos saugojo ir globojo. Pagarba gamtai ir aplinkai glūdi mūsų širdyse jau daugybę amžių, ji buvo perduota iš kartos į kartą. Todėl mums svarbu koks pasaulis bus rytoj, didelį dėmesį skiriame ekologijai ir gamtos apsaugai.

Pirmosios spaustuvės Europoje


Spaudos pramonės tradicijos

Džiaugiamės, kad šiuos mūsų renginius, vykstančius ne vienerius metus, palaiko aukščiausieji šalies vadovai, LR Vyriausybė ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 • Nuo 2018 metų Spaudos pramonės apdovanojimai,
 • Nuo 2011 metų akcija „Knygų Kalėdos“ kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra,
 • Nuo 2014 metų akcija „Lietuva skaito!“ drauge su Lietuvos leidėjų asociacija.

Šiandien

Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti pažangias ir inovatyvias įmones.Vienijame spaustuves, mokslo institucijas ir progresyvias gamybines įmones bei keliame joms apibrėžtus narystės kriterijus, kad užtikrintume vieni kitiems patikimą partnerystę.

Misija

Vienyti Lietuvos spaudos pramonės įmones, sektoriaus stiprinimui ir šalies gerovės kūrimui.

Vizija

Lietuvos spaudos pramonė Lietuvoje ir pasaulyje žinoma savo kokybe.

Tikslai

 • Kurti ilgalaikę spaudos pramonės plėtros strategiją Lietuvoje
 • Aktyviai dalyvauti sprendimų paieškoje tarp visų suinteresuotų šalių
 • Vystyti narių potencialą Lietuvos bei užsienio rinkose

Vertybės

 • Pasitikėjimas
 • Socialinė atsakomybė
 • Kooperacija / Bbendradarbiavimas
 • Kokybės ženklas

Uždaviniai

 • Atstovauti ir ginti narių interesus Lietuvoje ir užsienyje;
 • Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis svarstant norminių aktų rengimą, kurie liečia spaustuvininkų profesinę veiklą, siekiant, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų poligrafijos srities plėtrą;
 • Prisidėti prie skaidrios ir atviros verslo aplinkos bei laisvos konkurencijos kūrimo;
 • Inicijuoti ir skatinti esminius mokslo visuomenės ir verslo santykių pasikeitimus, spaustuvininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą;
 • Sudaryti nuolatines arba laikinas ekspertų (konsultantų) grupes aktualiems narių ekonominiams ir socialiniams procesams analizuoti;
 • Rinkti, kaupti bei savo nariams teikti mokslinę ir metodinę informaciją, susijusią su profesine spaustuvininkų veikla;
 • Skatinti spaudos pramonės įmonių bei mokslo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • Tarpininkauti užmezgant kontaktus tarp verslo partnerių, ypatingai – su užsienio šalių atstovais;
 • Organizuoti konferencijas ir parodas.

Taryba


Saulius Mudėnas

Tarybos Pirmininkas
Uždarosios dizaino ir leidybos AB „Kopa" direktorius


Kamilė Kalibataitė 

LISPA Tarybos narys
UAB „Petro ofsetas“ direktorė

Algirdas Apulskis

LISPA Tarybos narys
UAB „Druka" direktorius

Gintaras Kairevičius

LISPA Tarybos narys
UAB „Flexpro" direktorius
Virginijus Gumbaragis 

LISPA Tarybos narys
UAB „PakMarkas"


Darius Murauskas

LISPA Tarybos narys
UAB "Grafija" direktorius 


Jolanta Peškaitienė

LISPA Tarybos narys
UAB "Spaudos kontūrai"

Esame atviri naujoms idėjoms ir bendradarbiavimui. TAPKITE MŪSŲ NARIAIS!

Administracija


Kristina Rakauskaitė

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos direktorė

el. paštas: [email protected]
tel.: +370 683 37556