ES projektai

Spaudos pramonės darbuotojų kompetencijų kėlimas Kompetencijos LT projektas 

Asociacija, siekdama didinti spaudos pramonės įmonių darbuotojų kompetencijas ir konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, inicijavo bendrą spaudos pramonės įmonių Kompetencijos LT paraiškos teikimą. Projekto apimtyje beveik 20 įmonių 36 mėnesius kels darbuotojų kompetencijas, mokins dirbti su spaudos technologijomis, naujausiais spaudos procesais. Mokymų projekto suma 434994 Eur, projekto veiklos yra dalinai finansuojamos iš Europos socialinio fondo.

2017 m. gegužės mėn. LISPA kartu su partneriais, veikiančiais apdirbamosios gamybos sektoriuje, ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) pasirašė projekto „Apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0005, „Kompetencijos“) finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo pasiekti tikslą – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų [darbuotojų] profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę projekto partnerių įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekto, kurį numatoma įgyvendinti per 36 mėn., vykdymo metu bus apmokyti 447 asmenys, dirbantys MVĮ įmonėse.


Finansavimas spaudos pramonės eksporto skatinimui – Verslo klasteris LT projektas 

Asociacija, siekdama skatinti spaudos pramonės įmonių eksporto plėtrą ir didinti jų žinomumą užsienio rinkose, inicijavo „Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtros“ bendrą paraiškos teikimą. ES dalinai finansuojamame projekte Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0004, „Klasteris“ dalyvaujančios verslo klasterio įmonės bendradarbiavo siūlant užsienio užsakovams bendrus spaudos pramonės produktų sprendimus, naudojasi bendromis rinkodaros priemonėmis bei eksporto strategiją stiprina įvairiomis bendromis sinergijos veiklomis. Klasterio įmonės kartu įsitraukė į tarptautinių tinklų grandines (2017 m. Asociacija tapo INTERGRAF klasterio nare) ir kartu sukūrė klasterio rinkodarinės reklamines priemonės, orientuotas į užsienio rinkas.