LT EN RU

Struktūra

Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuriame dalyvauja visi Asociacijos nariai ir turi po vieną balso teisę. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus. Esant būtinybei, gali būti šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Taryba − kolegialus Asociacijos valdymo organas. Asociacijos tarybą iš 7 narių trejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis Asociacijos susirinkimas.

Tarybos pirmininkas - veikia Asociacijos vardu, formuoja Asociacijos veiklos politiką, atstovauja Asociacijos ryšiams su visuomene.

Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Asociacijos prezidentas yra Tarybos narys.

Komitetas − patariamasis Asociacijos organas, skirtas spaudos pramonės šakos ir susijusių veiklų problemoms spręsti. Komitetų struktūra:

 

 
Verslo ir mokslo bendradarbiavimo komitetas Tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto plėtros komitetas  Verslo aplinkos gerinimo komitetas 
Pirmininkas Petras Kalibatas, UAB "Petro ofsetas" direktorius Pirmininkas Nerijus Baura, UAB "Lietuvos rytas" spaustuvės generalinis direktorius Pirmininkas Saulius Mudėnas, UAB "Kopa" direktorius
 
My status
Bendraukime patogiau

Sekite naujienas

map