LT EN RU

ES parama produktų inovacijų kūrimui - „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Šia priemone yra remiama taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios) veiklos bei įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai ar klasteriuose. 

Paraiškos terminas terminas - 2017-09-29, mokslo institucijos nėra būtini projekto partneriai. 

Tinkamos išlaidos:
-MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos;
-Su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susijusi įranga, įrenginiai, patentai, prietaisai, baldai ir kt.;
-Su MTEP veiklomis susijusio nekilnojamojo turto nuomos išlaidos;
-Su MTEP veiklomis susijusių paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų ar teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos;
-Su MTEP veiklomis susijusių medžiagų ar kito trumpalaikio truto įsigijimo išlaidos;
-Išlaidos susijusios su konsultavimo paslaugų įsigijimu MTEP veiklai;
-MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos;
-MTEP veiklas vykdančio ar projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, komandiruočių išlaidos (tik vykdančiam personalui) ir kt.

 

Praktinius dr. A. Jakubavičiaus patarimus rasite šioje nuorodoje:

http://mita.lt/images/documents/renginiai/2017-07-18/pranesimai/1_praktiniai_patarimai.pdf

 
 

 

< Grįžti
My status
Bendraukime patogiau

Sekite naujienas