LT EN RU

Kandidato anketa

Gerbiamas spaudos rinkos dalyvi,

Pateikiame Jums anketą, į kurią bus atsižvelgiama svarstant Jūsų įmonės kandidatūrą stojant į Lietuvos spaustuvininkų asociaciją. Ši informacija bus konfidencialiai saugojama asociacijos vidaus dokumentuose (pateikiama tik Tarybai), konkretūs duomenys nebus viešinami be vadovų raštiško sutikimo.
 

Kandidato anketa Microsoft Word formatu

Kandidato anketa

Bendra informacija apie įmonę

Įmonės pavadinimas *
Įmonės steigimo data *
Pagrindinė įmonės veikla (gaminama produkcija, teikiamos paslaugos) *
Įmonės adresas *
Įmonės kodas *
Įmonės PVM mokėtojo kodas
Internetinės svetainės adresas

Kontaktinė informacija

Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė *
Įmonės vadovo gimimo data
Telefonas (bendras) *
Faksas *
Vadovo mobilusis telefonas
Vadovo elektroninis paštas *
Už komunikaciją su Asociacija atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė *
Atsakingo asmens telefonas *
Atsakingo asmens elektroninis paštas *

Informacija apie įmonės rodiklius, pasiekimus

Kiek darbuotojų dirbo Jūsų įmonėje 2011 m., 2012 m. 2013 m.? *
Kokia buvo Jūsų įmonės apyvarta 2011 m., 2012 m., 2013 m. (tūkst., Lt)? *
Ar įmonė eksportuoja gaminamą produkciją? Jei taip, kokią pajamų dalį sudaro eksporto pajamos? (%) *
Jei įmonė eksportuoja, išvardinkite eksporto šalis
Išvardinkite, kokie standartai įdiegti Jūsų įmonėje *
Ar buvo apdovanota Jūsų įmonė, vadovai, darbuotojai 2008-2010 m.? Kokie apdovanojimai buvo suteikti?
Kokioms asocijuotoms struktūroms priklauso Jūsų įmonė? *

Jūsų interesai dalyvauti asociacijos veikloje

Pažymėti 5 svarbiausius: *
Kiti interesai

Bendra informacija apie įmonės technologinius ypatumus, procesus, produktus.

Pažymėkite (arba įrašykite), kokios spaudos technologijos įdiegtos Jūsų įmonėje
Kitos

Jūsų įmonėje vykdomi gamybos procesai

Pažymėkite įmonėje vykdomus gamybos procesus *

Jūsų įmonės gaminami produktai

Pažymėkite: *
Kita

Kita informacija

Ar yra galimybė rengti asociacijos susirinkimus, darbo grupes Jūsų įmonėje?
Jei taip, kiek žmonių gali tilpti Jūsų įmonės salėje / susitikimų kambaryje?
Ar Jūs galėtumėte inicijuoti asociacijos veiklos, spaudos pramonės naujienų viešinimą žiniasklaidoje?
Jei taip, kokiuose laikraščiuose ar kt. medijos priemonėse?
Kokią įmonę / įmones galėtumėte rekomenduoti tapti Lietuvos spaustuvininkų asociacijos nariu?
My status
Bendraukime patogiau

Sekite naujienas

map