LT EN RU

Kandidatams

Narystės nauda

LISPA, kurdama ilgalaikę poligrafijos rinkos plėtros strategiją Lietuvoje ir jungdama spaudos pramonės rinkos dalyvius problemų sprendimui, vykdo veiklą, kurios neapima atskira spaustuvė, tačiau gali vykdyti asocijuotų spaustuvių grupė:

 1. Spaudos pramonei reikalingų įstatymų inicijavimas ir keitimas;
 2. Spaudos sektoriaus (ir konkrečios įmonės) atstovavimas Lietuvoje ir užsienyje per valdžios ir pramonės atstovų organizacijas (ambasados, pramonininkų konfederacijos, tikslinės pramonės organizacijos, užsakovų susivienijimai);
 3. Mokslo ir spaudos pramonės sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas (spaudos pramonės studijų programų tobulinimas, praktika spaustuvėse ir kt.);
 4. Tiesioginės žinios ir informacija apie Europos ir Skandinavijos spaudos pramonę – su kokiomis problemomis jie susiduria, kokia kryptimi veikia. Tikslas nekartoti jų padarytų klaidų, pasimokinti iš sėkmės istorijų.  
 5. Spaudos pramonės pardavimų, eksporto, importo pokyčių statistika ir analizė.
 6. Tarybos, eksporto plėtros ir kitų komitetų posėdžiai, kuriuose įmonės gali iškelti savo klausimus/problemas/aktualijas. Į tokius komitetų posėdžius pagal poreikį kviečiami konkrečių sričių ekspertai;
 7. ES finansuojami projektai – eksporto skatinimui, parodos, verslo misijos, žmogiškųjų išteklių vystymui ir kt. (finansavimo intensyvumas paprastai didesnis, nei privačiai bendrovei);
 8. Nemokamos konsultacijos dėl naujo ES 2014-2020 m. finansavimo periodo;
 9. Galimybė dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginiuose, kuriuose susitinkama su verslo, valdžios ir visuomeninių institucijų atstovais;
 10. Klasterių kūrimosi iniciatyvos;
 11. Galimybė aktyviai prisidėti prie Lietuvos spaudos pramonės strategijos kūrimo savo idėjomis, mintimis, pasiūlymais;
 12. LISPA narių veiklos viešinimas Lietuvoje ir užsienio šalyse (straipsniai, leidiniai, kt.);
 13. Spaudos pramonės tradicijų puoselėjimas (Spaudos pramonės apdovanojimai, Spaudos diena, Knygų Kalėdos ir kt.);
 14. Aktyvi spaustuvininkų bendruomenė, kur spaustuvininkai tarpusavyje dalinasi gerąja patirtimi;
 15. Konkreti veikla/paslauga/pagalba spaudos pramonės įmonei pagal jos specifiką.  

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos misija – sudaryti maksimalias sąlygas aktyvioms ir inovatyvioms spaudos pramonės įmonėms stiprinti ir vystyti savo potencialą Lietuvoje ir užsienio rinkose. 

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos vertybės:
 • Pasitikėjimas;
 • Socialinė atsakomybė;
 • Kooperacija/bendradarbiavimas;
 • Kokybės ženklas.

Narystės kriterijai

Narystė

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos nariais gali būti profesiniu ir bendros veiklos pagrindu susiję juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys Asociacijos veikloje. Norėdamas tapti asociacijos nariu, kandidatas (įmonė) pildo ir teikia Asociacijos prezidentui prašymą ir kandidato anketą. Kandidatas (verslo įmonė), ketinantis tapti Lietuvos spaustuvininkų asociacijos nariu, turi atitikti bent 4 iš 6 nustatytų kriterijų. Taryba gali priimti teigiamą sprendimą, jei kandidatuojanti įmonė neturi įsidiegusi  kokybės vadybos sistemos, netaiko aplinkosaugos standartų, bet ketina diegti ir pasinaudoti Asociacijos projektų galimybėmis gauti  subsidiją. Kandidatuojančioms mokymo institucijoms nustatyti kriterijai netaikomi.

Nauji Asociacijos nariai priimami ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos Tarybos narių balsų sprendimu.

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos narystės kriterijai

 1. Gamybos įmonė.
 2. Darbuotojų skaičius įmonėje ne mažiau nei 15.
 3. Patirtis rinkoje ne mažiau nei 5 metai.
 4. Metinė apyvarta ne mažesnė nei  0,43 mln Eur.
 5. Įdiegta kokybės vadybos sistema.
 6. Taikomi aplinkosaugos standartai.

Nario mokestis

Metinis nario mokestis yra nustatomas pagal praėjusių metų įmonės apyvartą ir mokamas du kartus per metus. Nario mokestis ir mokėjimo tvarka patvirtinti 2015 m. gegužės mėn. 28 d. Visuotinio narių susirinkimo posėdyje (protokolas Nr. 15-04). Stojamasis vienkartinis nario mokestis – 725 Eur.

Metinio asociacijos nario mokesčio nustatymas

 
Narių grupė Nario apyvartos dydis Pusmetinis nario mokestis
Verslo įmonės Iki 0,58 mln. Eur 535 Eur
Iki 1,45 mln. Eur 723 Eur
Iki 2,90 mln. Eur 910 Eur
Iki 4,34 mln. Eur 1097 Eur
Iki  14,48 mln. Eur 1284 Eur
Virš  14,48 mln. Eur 1445 Eur
 

Narys, nutraukęs narystę Asociacijoje, nario mokesčio nemoka nuo sekančio pusmečio po išstojimo iš Asociacijos.

 

 
My status
Bendraukime patogiau

Sekite naujienas

map