LT EN RU

Apie mus

Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti pažangias ir besivystančias įmones. Asociacija vienija spaustuves, mokslo institucijas, pažangias ir besivystančias įmones, atitinkančias Lietuvos spaustuvininkų asociacijos apibrėžtus patirties rinkoje, kokybės vadybos, metinės apyvartos kriterijus, suteikiančius įmonei patikimos verslo partnerės statusą.

Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos Misija – vienyti aktyvias, inovatyvias spaudos pramonės įmones, spaudos pramonės sektoriaus stiprinimui ir potencialo vystymui Lietuvos ir užsienio rinkose.

Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos Vizija – kad Lietuvos spaudos pramonė savo kokybe būtų žinoma Lietuvoje ir užsienio rinkose.

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos Tikslas − kurti ilgalaikę spaudos pramonės plėtros strategiją Lietuvoje, solidarizuojant spaudos pramonės dalyvius rinkos problemų sprendimams ir šalies gerovės kūrimui. 

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos svarbiausi uždaviniai:

 • Atstovauti ir ginti narių interesus Lietuvoje ir užsienyje;
 • Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis svarstant norminių aktų rengimą, kurie liečia spaustuvininkų profesinę veiklą, siekiant, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų poligrafijos srities plėtrą;
 • Prisidėti prie skaidrios ir atviros verslo aplinkos bei laisvos konkurencijos kūrimo;
 • Inicijuoti ir skatinti esminius mokslo visuomenės ir verslo santykių pasikeitimus, spaustuvininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą;
 • Sudaryti nuolatines arba laikinas ekspertų (konsultantų) grupes aktualiems narių ekonominiams ir socialiniams procesams analizuoti;
 • Rinkti, kaupti bei savo nariams teikti mokslinę ir metodinę informaciją, susijusią su profesine spaustuvininkų veikla;
 • Skatinti spaudos pramonės įmonių bei mokslo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • Tarpininkauti užmezgant kontaktus tarp verslo partnerių, ypatingai – su užsienio šalių atstovais;
 • Organizuoti konferencijas ir parodas.
Lietuvos spaustuvininkų asociacijos vertybės:
 • Pasitikėjimas;
 • Socialinė atsakomybė;
 • Kooperacija/bendradarbiavimas;
 • Kokybės ženklas.

Asociacija yra atvira naujoms idėjoms ir bendradarbiavimui, todėl kviečia visas suinteresuotas spaustuves, medžiagų ir įrangos tiekėjus, mokymo bei valdžios institucijas, kitas organizacijas, pritariančias asociacijos siekiams, įsijungti į narių gretas ir bendromis pastangomis prisidėti prie spaudos pramonės plėtros ir šalies gerovės kūrimo.

 

My status
Bendraukime patogiau

Sekite naujienas

map